Prečo pracovať
pre novú nemocnicu?

Modernú nemocnicu netvorí len nová budova, kvalitné prístrojové vybavenie, prvotriedne medicínske a ošetrovateľské procesy, ale predovšetkým zamestnanci.

nng left

Lekári, sestry a ostatný zdravotnícky a nezdravotnícky personál musia byť nielen profesionáli, ale mali by v prvom rade tvoriť súdržný tím, ktorý spoločne nemocnici vdýchne dušu ľudskosti a jedinečnosti.

Svet zdravia má ambíciu zamestnať v nemocnici novej generácie v Bratislave špičkových lekárov a zdravotné sestry, v mnohých prípadoch tých najlepších odborníkov pôsobiacich na Slovensku alebo v zahraničí. Ponúkne im pracovné podmienky, aké v iných slovenských nemocniciach nenájdu, resp. na aké sú zvyknutí na zahraničných klinikách. Dôležitým motívom pre mnohých by mala byť možnosť participovať na zásadnej zmene slovenského zdravotníctva a zavádzaní princípov zdravotnej starostlivosti novej generácie.

Budova postavená podľa najnovších trendov a vybavená najmodernejšími technológiami umožní riešiť aj náročné prípady a zavádzať do praxe inovatívne medicínske postupy. Zamestnancom zároveň ponúkne plne vybavené a komfortné pracovné prostredie. Nemocničný informačný systém podporí automatizáciu niektorých procesov, zjednoduší administratívu a prispeje k odbúraniu byrokracie. Plochá organizačná štruktúra posilní význam a autonómne postavenie ošetrovateľstva a zohľadní partnerstvo lekárskej a ošetrovateľskej zložky starostlivosti. Systém tzv. plávajúcich lôžok a systém klastrov zefektívni prevádzku a umožní skvalitnenie poskytovanej starostlivosti.

Nemocnica zabezpečí lekárom a sestrám kontinuálne odborné vzdelávanie a okrem špecializačného štúdia, účasti na zahraničných stážach, konferenciách a kongresoch bude poskytovať aj možnosť podieľať sa na výskume a klinických štúdiách. V novej budove budú k dispozícii moderne vybavené učebné priestory vrátane simulačnej operačnej sály. Mzdové odmeňovanie pracovníkov novej nemocnice bude konkurencieschopné nielen z hľadiska celoslovenského priemeru, ale aj v rámci Bratislavy a jej okolia.

Svet zdravia má predovšetkým záujem o lekárov a sestry, ktorí berú svoju profesiu ako poslanie pre pacienta a chcú byť nositeľmi zmien v zdravotníctve.

Celkovo nemocnica vytvorí 1 200 pracovných miest, z toho:

  • 250 lekárov
  • 450 sestier
  • 350 ostatného zdravotného personálu
  • 150 iného personálu

Novým zamestnancom ponúkne:

  • atraktívne pracovné podmienky;
  • konkurencieschopné mzdové ohodnotenie;
  • novú ubytovňu v blízkosti nemocnice;
  • atestačné vzdelávanie, kontinuálne odborné vzdelávanie personálu, odborné stáže v zahraničí;
  • zázemie pre výskumnú a akademickú činnosť, cvičebnú operačnú sálu a trenažéry;
  • Vložiť CV