Postaráme sa o vás
na najvyššej úrovni

Nová bratislavská nemocnica má byť prvou voľby pre obyvateľov spádovej oblasti a zároveň sa zameriavať na náročné diagnózy, ktoré si vyžadujú špičkovú medicínsku techniku, moderné ošetrovateľské postupy a erudovaný odborný personál.

nng left

Cieľom je poskytovať pacientom z celého Slovenska akútnu a intervenčnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni a v rámci verejného zdravotného poistenia.

Nemocnica bude zastrešovať takmer všetky medicínske odbory, nosnú činnosť však bude tvoriť päť hlavných klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa budú podieľať odborníci viacerých špecializácií. Patrí medzi ne starostlivosť o matku a dieťa, srdcovocievne ochorenia, cievne mozgové ochorenia, onkologické ochorenia a úrazové lekárstvo.  Bude teda venovať prioritnú pozornosť chorobám, ktoré najviac postihujú slovenskú populáciu.

Vďaka špecialistom predstavujúcim špičku vo svojich odboroch bude nemocnica  poskytovať aj výkony, ktoré sa na Slovensku bežne nerealizujú, resp. sa vôbec nerobia. Pôjde najmä o činnosti z oblasti náročných neurochirurgických a onkologických operácií. Vďaka modernému urgentnému príjmu, ktorý bude nadštandardne vybavený a bude fungovať na princípoch uplatňovaných v anglosaských krajinách, budú mať pacienti v akútnom ohrození života vyššiu šancu na prežitie. V novej nemocnici sa však budú liečiť aj všetky bežné choroby, čiže aj cukrovka, vysoký krvný tlak, žlčníkové ťažkosti a podobne.

Medicínska starostlivosť bude založená na zásade jeden lekár – jeden pacient. Počas celej doby hospitalizácie bude teda pacient vedieť, kto je jeho ošetrujúci lekár, ktorý od začiatku do konca zodpovedá za jeho liečbu. V novej nemocnici sa tiež bude klásť dôraz na to, aby bol pacient o všetkom dostatočne informovaný a vždy vedel, čo sa bude diať alebo čo má robiť. Akonáhle prekročí brány novej nemocnice, celý proces bude manažovaný a komunikovaný a pacient nebude blúdiť. Nemocnica preň zabezpečí aj všetky výkony, takže od vyhľadávania špecialistu či vyšetrenia vo vlastnej réžii ho odbremení. Ležiaci pacienti si zasa napríklad budú môcť pozrieť svoj terapeutický plán na obrazovke infotainmentového zariadenia.

Nemocnica bude slúžiť poistencom všetkých troch tuzemských zdravotných poisťovní. Jej služby však budú môcť využívať aj  pacienti, ktorí prídu za špecializovanou zdravotnou starostlivosťou zo zahraničia.

  • Vložiť CV