O NÁS

Svet zdravia predstavuje projekt svojej prvej koncovej nemocnice na Slovensku. Najväčšia sieť aktuálne 17 regionálnych nemocníc je pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov. Zdravotnú starostlivosť chce poskytovať na najvyššej európskej úrovni.

videobg left

Nemocnica novej generácie Bratislava bude špičkovým koncovým zdravotníckym zariadením pre sieť Svet zdravia aj pre pacientov z ktorejkoľvek inej nemocnice na Slovensku. Ako akútna nemocnica bude pokrývať potreby spádovej oblasti širšieho bratislavského regiónu, ale zároveň poskytovať nadregionálne výkony vo vybraných medicínskych odbornostiach. Riešiť má pritom aj tie najťažšie prípady, ktoré si vyžadujú špičkovú medicínsku techniku, moderné ošetrovateľské postupy a erudovaný odborný personál.

Ambíciou projektu je prilákať najlepších lekárov a zdravotné sestry zo Slovenska aj zo zahraničia. V kombinácii so špičkovým materiálno-technickým vybavením, s hotelovými službami a s procesmi zameranými na potreby pacienta má nová nemocnica dokázať, že aj v súčasných lokálnych podmienkach možno vytvoriť funkčný model modernej, pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti. Slúžiť má pacientom všetkých zdravotných poisťovní.

Nová bratislavská nemocnica, ktorej investorom je Penta Investments, bude súčasťou novovznikajúcej bratislavskej štvrte Bory. Má mať hrubú podlahovú plochu takmer 53-tisíc štvorcových metrov a evokovať obraz futuristického objektu ako symbol novej generácie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Stavebné práce sa začali v roku 2018 a prvých pacientov by nová nemocnica mohla privítať už v druhej polovici roku 2021. Doteraz najvyššia súkromná investícia do slovenského zdravotníctva má dosiahnuť sumu 200 miliónov eur.

PRINCÍPY NEMOCNICE NOVEJ GENERÁCIE

  • naša vízia

   Chceme byť prvou možnosťou pre pacientov s komplexnými potrebami na Slovensku. Chceme nastaviť nový štandard zdravotnej starostlivosti v strednej a východnej Európe a inšpirovať aj ďalších k zlepšeniu zdravotníctva na Slovensku i za jeho hranicami.

  • naša misia

   Nemocnica novej generácie Bratislava bude liečiť najkomplexnejších pacientov medicínou novej generácie, vďaka prvotriednemu personálu a s použitím špičkových technológií. To všetko v liečivom a modernom prostredí..

PREDSTAVENIE NEMOCNICE NOVEJ GENERÁCIE

Základné fakty

 • prvá koncová nemocnica novej generácie siete Svet zdravia;
 • plánovaná a akútna zdravotná starostlivosť na najvyššej európskej úrovni;
 • pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov z celého Slovenska;
 • jednolôžkový štandard a moderné technické vybavenie;
 • pre všetkých pacientov v podmienkach verejného zdravotného poistenia;
 • atraktívna práca pre najlepších lekárov a sestry z domova aj zo zahraničia;
 • ambícia vytvoriť akademické zázemie najmä pre postgraduálne štúdium;
 • začiatok výstavby v roku 2018 a plná prevádzka v januári 2022;
 • najväčšia súkromná investícia do slovenského zdravotníctva – 215 mil. EUR

Medicínske parametre

 • plánovaný počet hospitalizácii – 35.000/rok a plánovaný počet ambulantných vyšetrení – 350.000/rok;
 • celkovo 400 lôžok, všetky izby pre hospitalizovaných pacientov v jednolôžkovom štandarde;
 • inovatívne medicínske a prevádzkové procesy podporované informačným systémom novej generácie;
 • 14 supermoderných operačných sál s 1 hybridnou operačnou sálou;
 • 24 izieb multiodborovej intenzívnej starostlivosti pre dospelých;
 • urgentný príjem novej generácie;
 • pôrodnica novej generácie s ôsmimi modernými pôrodnými izbami a rodinne orientovanou jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov;
 • nadštandardné rádiodiagnostické vybavenie: 3 CT, MR, PET/CT, SPECT-CT
 • automatická centrálna prípravovňa liekov.

Budova a technické parametre

 • lokalita BORY s výbornou dopravnou napojenosťou;
 • 5 podlaží s celkovou plochou 53-tisíc m2;
 • 8 výťahov a oddelené logistické toky;
 • architektúra vytvárajúca liečivé prostredie;
 • autonómne vozidlá na logistiku v rámci budovy;
 • moderný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál a pacientov;

TÍM NEMOCNICE NOVEJ GENERÁCIE BRATISLAVA

 • Koncept nemocnice pripravujeme tak, aby sme našim pacientom poskytovali liečbu s dôrazom na optimálny výsledok a na čo najskorší návrat do aktívneho života. Reflektujeme svetové trendy zdravotnej starostlivosti, a preto sa budeme snažiť pobyt pacienta v relatívne nebezpečnom prostredí nemocnice skrátiť na minimum prostredníctvom zvyšovania podielu ambulantnej a jednodňovej starostlivosti, včasnej rehabilitácie a princípov na urýchlenie zotavenia.

  Ing. Ján Klimko, projektový riaditeľ nemocnice novej generácie Bratislava

 • Naše regionálne nemocnice, novopostavená moderná nemocnica v Michalovciach a pripravovaná prvá koncová nemocnica na Boroch sú najlepším príkladom toho, ako skupina Penta pozitívne mení slovenské zdravotníctvo. Často sme príkladom pre ostatných, keď zavádzame inovatívne medicínske a prevádzkové procesy, ktoré zvyšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta. Vieme, že aj v slovenských podmienkach sa dá dosiahnuť európska úroveň a dnes som hrdý na to, čo sme už dokázali a kam naše zdravotníctvo posúvame.

  Eduard Maták, partner v investičnej skupine Penta

 • Nemocnica na Boroch sumarizuje to najlepšie, čo sme sa dosiaľ počas prevádzky našich 17 regionálnych nemocníc a výstavby nemocnice v Michalovciach naučili. Má byť prvou voľbou pre obyvateľov spádovej oblasti a zároveň sa zameriavať i na náročné diagnózy, a to najmä z oblasti chirurgických a intervenčných výkonov zameraných na onkologické, neurovaskulárne, kardiovaskulárne a traumatologicko-ortopedické výkony, ktoré sa bežne na Slovensku nevykonávajú. To si vyžaduje špičkovú medicínsku techniku a prístrojové vybavenie, moderné ošetrovateľské postupy a erudovaný odborný personál.

  MUDr. Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ spoločností Svet zdravia a ProCare

 • Hnevá ma, koľko mladých lekárov bolo nútených v posledných rokoch z rôznych dôvodov zo Slovenska odísť alebo na Slovensku ani nezačali pracovať. Tendencia je, žiaľ, stúpajúca a doteraz to málokoho zaujímalo. Preto som prijal ponuku konzultanta Sveta zdravia s cieľom prinavrátiť aspoň časť lekárov naspäť do vlasti. Verím, že práve nemocnica novej generácie v Bratislave môže byť projektom, ktorý umožní kariérny a osobnostný rast jednotlivca i pracovných kolektívov.

  MUDr. Roman Hunák, zástupca primára na klinike ortopédie a úrazovej chirurgie, Greiz

PARTNERI PROJEKTU

 • Autor projektu

 • Generálny projektant

 • Generálny projektant

 • Vložiť CV