Manažér/ka
ošetrovateľstva

videobg left

V organizačnej štruktúre nemocnice sú 4 manažéri/ky ošetrovateľstva podliehajúce priamo vedeniu riaditeľky pre ošetrovateľstvo. Cieľom pozície je manažérske aj metodické riadenie vedúcich sestier, ktoré vedú ostatných kolegov daného úseku.

Momentálne obsadzujeme pozície 2 manažérov/manažérok ošetrovateľstva.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Zodpovedá za koncepčné strategické riadenie a organizáciu práce zvereného úseku.
 • Zabezpečuje koordinovanie kontroly a dodržiavanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti a bezpečnosti pacientov
 • Vytvára podmienky zvyšovania odborného rastu pracovného tímu a zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie personálu na zverenom úseku (organizovanie seminárov, odborných konferencií)
 • Dohliada na efektívne využívanie ľudských a materiálnych zdrojov
 • Vedie, riadi a hodnotí pracovný výkon personálu na zverenom úseku (zhruba 180 – 200 pracovníkov)
 • Organizuje multidisciplinárne porady, účastní sa na poradách s vedením a posúva informácie z nich na podriadených
 • Aktívne prispieva k projektom zvyšovania kvality, dodržiavania, aktualizácií ošetrovateľských štandardov a účastní sa alebo vedie nemocničné/ošetrovateľské komisie
 • Spolupracuje so SZŠ, VOŠ a VŠ pre vzdelávanie študentov a budúcich zamestnancov
 • Zodpovedá za optimalizáciu organizačnej štruktúry na zverenom úseku (spolupráca na strategickom plánovaní materiálnych a personálnych zdrojov s cieľom znižovania nákladov a zvyšovania produktivity práce)
 • Je priamym/ou nadriadeným/ou pre vedúce sestry (max. 8 vedúcich sestier) a je priamo podriadený/á riaditeľke ošetrovateľstva
 • Ctí hodnoty organizácie a demonštruje správanie na najvyššej profesionálnej úrovni

 

Požiadavky na zamestnanca/kyňu

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • VŠ II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo (alebo pôrodná asistencia)
 • Výhodou špecializácia v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii alebo špecializácia v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 • Odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov (Manažment a administrácia v oblasti zdravia; Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health; Zdravotnícky manažment a financovanie) alebo najmenej pätnásťročná odborná prax
 • Tieto špecializácie však nie sú podmienkou či rozhodujúcim kritériom a zvážime kandidátov s akoukoľvek špecializáciou

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 • Komunikačné zručnosti (empatická a profesionálna komunikácia)
 • Flexibilita – neustále zlepšovanie a chuť na sebe pracovať
 • Skúsenosť s riadením a vedením ľudí (výhodou skúsenosť s vedením 50 a viac kolegov )
 • Skúsenosť s efektívnym využívaním ľudských a materiálnych zdrojov
 • Schopnosť riešiť krízové situácie
 • Strategické myslenie (skúsenosť s tvorbou procesov či strategických plánov)
 • Samostatnosť, spoľahlivosť a morálna bezúhonnosť
 • Veľmi dobrá skúsenosť s prácou na PC
 • Preukázateľne dobrá úroveň orientácie v právnych predpisoch a usmerneniach v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pracovného práva podľa Zákonníku práce

Informácia: Podľa zákona sme povinní zverejňovať minimálnu mzdu pre inzerované pozície.
Pre pozíciu „NMZ/MO“ je ponúkaná minimálna mzda násobok koeficientu náročnosti pozície 1,1 a priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúce dva roky.
Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore.
V nemocnici novej generácie Bory chceme odmeňovať spravodlivo, zohľadňujeme hodnotu, ktorú kolegovia môžu priniesť do tímu ako aj situáciu na trhu.

Do výberového konania sa môžete zapojiť zaslaním svojho životopisu a označením názvu pozície, o ktorú máte záujem v poznámke, cez náš kontaktný formulár.

 • Vložiť CV