Ako zvládnuť stres z epidémie (Nielen pre zdravotníkov)

Slovensko dnes zažíva obdobie, s ktorým takmer nikto nemá skúsenosť. Koronavírus zasiahol do našich životov, obmedzil naše fungovanie a priniesol často najmä strach či obavy. A zdravotníctvo epidémia vedie do takzvaného vojnového stavu.

Hoci sú nemocnice prostredím, kde sú stresové situácie prirodzené, koronavírus ani našich zdravotníkov nenechal ľahostajnými. Celá krajina dnes najviac potrebuje práve ich pomoc. Ako sa s enormným stresom vyrovnať? Ako byť hrdinom, keď niet odvahy, aby som sa ním stal?

V našom podcaste radí zdravotníkom, no nielen im, pracovná psychologička Mária Rusková, ktorá často trénuje aj zdravotníkov. O prístupe k výzvam a technikám, ako nad problémami zvíťaziť si vypočujte na webe našej siete Svet zdravia v časti: Zdravý podcast #4.

Spustili sme Zdravý podcast!

Aj vy sa radi počas chvíľ oddychu, jazdy autom či pri varení radi započúvate do zaujímavého podcastu? Od dnešného dňa si už môžete zapnúť aj ten náš. Naša sieť ProCare a Svet zdravia totiž spustila vlastné audio rozhovory na internete pod názvom Zdravý podcast.

Zdravý podcast nájdete na vašich obľúbených platformách Apple podcastySpotify či Google podcasty alebo na www.procare.sk/podcasty.

„Máme to šťastie, že sa každý deň stretávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí majú čo povedať a ktorých treba počúvať. A zároveň máme tú možnosť vytvárať projekty, ktoré dokážu veci posúvať vpred a pozitívne tak meniť slovenské zdravotníctvo. A chceme o tom pacientom, ale aj vám povedať viac,“ povedal generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový.

No nielen o tom naše podcasty budú, jeho obsah môžete tvoriť aj vy. Budeme radi, ak nám cez formulár necháte tip, čo by ste si radi v našom podcaste vypočuli.

Vypočuť si už môžete prvé dve časti s Alenkou Kendrick, námestníčkou pre ošetrovateľstvo našej novovznikajúcej Nemocnice Bory v Bratislave. Alenka pôsobila 17 rokov v nemocniciach v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch a po návrate domov svoje hodnotné skúsenosti uplatňuje práve u nás.

Žiaci na SZŠ Strečnianska majú učebňu podobnú izbe pacienta v Nemocnici Bory

Nemocnica Bratislava Bory izba SZŠ strecnianska sestra pacient

Študenti Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) na Strečnianskej ulici v Bratislave sa učia starať o pacienta v podobnej pacientskej izbe, akú v roku 2022 nájdu v novej nemocnici siete Svet zdravia na Boroch.

Tím nemocnice sa totiž rozhodol jednu z takýchto tréningových učební v škole pretvoriť a zmodernizovať a zároveň do nej zabezpečil medicínske prístroje. Týždenne v nej nadobúda nové zručnosti asi osem desiatok budúcich zdravotníckych pracovníkov.

„Naším cieľom bolo, aby si budúci zdravotnícki pracovníci novej generácie mali šancu natrénovať svoje zručnosti v prostredí, ktoré je veľmi podobné tomu skutočnému pracovnému prostrediu. Keď teda prídu do reálnej praxe, budú ho už dobre poznať, budú sa v ňom ľahšie orientovať a cítiť sa sebavedomejšie. Zároveň majú študenti možnosť v novej tréningovej pacientskej izbe pracovať s reálnymi prístrojmi, manipuláciu s nimi budú mať preto neskôr už tak povedia v rukách,“ hovorí Alena Kendrick, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v Nemocnici novej generácie Svet zdravia Bory, ktorá vyrastá v Bratislave.

alena kendrick nova nemocnica bratislava bory sestra

SZŠ na Strečnianskej ulici má celkovo tri tréningové pacientske učebne, v ktorých sa žiaci učia kompletnej ošetrovateľskej starostlivosti a ošetrovateľským technikám. Týždenne sa v každej vystrieda asi 80 žiakov. Tí si trénujú, ako čiastočne či úplne imobilného pacienta na lôžku polohovať, prezliekať mu bielizeň či podávať stravu, zabezpečujú komplexnú hygienickú starostlivosť a zároveň sa ho snažia v rámci jeho sebestačnosti do aktivít zapájať.

 Do učebne, ktorú Nemocnica novej generácie Svet zdravia Bory minulý rok zmodernizovala, pribudla nová elektrická polohovacia posteľ, EKG prístroj, prístroj na kyslíkovú terapiu, fonendoskop či tlakomer. Zároveň sa dobudovali panely, vymenila podlaha, pribudol nábytok pre pacienta (skriňa, rozkladacie kreslo pre sprevádzajúceho rodinného príslušníka, televízia, stôl so stoličkami či stolík pri lôžku) i zariadenie pre personál, napríklad preväzový stôl, stojan na infúzny roztok či vozík na čistú a špinavú bielizeň. Žiaci si môžu vyskúšať realizovať injekčnú alebo odberovú techniku, miestnosť dopĺňajú aj nemocničné tapety, zástena či funkčná rampa.

„Študenti sa s takýmto príslušenstvom dosiaľ v škole nemali možnosť stretnúť. Vďaka novej učebni si dnes dokážu pre budúcu prax natrénovať manipuláciu s elektricky polohovateľnou posteľou či medicínskymi prístrojmi, s ktorými dosiaľ neprichádzali do kontaktu a ich štartovacia pozícia v práci bude tak oveľa ľahšia. Naše teoreticko-praktické vyučovanie musí byť podporené kvalitnou vizuálnou zložkou, lebo práve vďaka tomu naši študenti omnoho lepšie dokážu pochopiť a zapamätať si jednotlivé úkony. Nová učebňa nám v tom jednoznačne pomáha a pre študentov je prínosom,“ vysvetľuje riaditeľka Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave Eva Drobná.

Nemocnica novej generácie Svet zdravia Bory do vzorovej pacientskej izby investovala celkovo 20-tisíc eur, v rámci ktorého poskytla škole aj nové zariadenie pre teoretickú výučbu – stoličky pre žiakov, katedru pre učiteľa, dataprojektor, ekologickú tabuľu, tlačiareň, vizualizér, softvér či ošetrovateľské figuríny. Súčasťou investície sú zároveň aj pomôcky na podávanie jedla pacientom (napríklad nasogastrické sondy), pomôcky na hygienickú starostlivosť o chorých, podávanie liekov či odber biologického materiálu.

nova nemocnica bratislava bory sestra

 Workshopy pre lekárov a sestry či granty pre študentov

 Tím novej nemocnice zároveň nové priestory využíva na organizovanie tréningov a workshopov pre lekárov a sestry. Tí sa pod vedením skúsených lektorov učia napríklad aj to, ako komunikovať s náročným pacientom alebo vzájomne medzi sebou v rámci medicínskych a ošetrovateľských tímov. Pre lekárov je zase pripravený workshop o základoch praktickej psychológie. Zároveň sa viac dozvedia o nových medicínskych procesoch a ošetrovateľských postupoch, ktoré budú uplatňované v novej nemocnici na Boroch.

Pre študentov zase nová nemocnica ponúka možnosť získať vzdelávací a finančný grant na svoje štúdium. O grant pod názvom Sestra novej generácie budú môcť opäť aj tento rok na jeseň požiadať budúce sestry i celé triedy na stredných zdravotníckych školách. Všetky informácie sa študenti dozvedia na našom webe.

Tri stredné zdravotnícke školy získali vzdelávací grant

Budúce sestry z troch tried stredných zdravotníckych škôl absolvovali v tomto období školenia komunikačných zručností či zvládania stresu, exkurzie v novopostavenej michalovskej nemocnici alebo si mohli vyskúšať asistovať pri málo frekventovanom ošetrovateľskom výkone podľa vlastného výberu. Získali totiž vzdelávací grant od Nemocnice novej generácie Svet zdravia Bory v Bratislave, ktorej spustenie prevádzky je naplánované na začiatok roka 2022.

„Pre kvalitné fungovanie každej nemocnice sú sestry kľúčové. Ich prácu si veľmi vážime a aj preto ich chceme podporiť v získavaní schopností a zručností už počas štúdia. Zároveň veríme, že zatraktívnenie zdravotníckej výučby, napríklad aj poskytnutím zaujímavých aktivít navyše, môže prispieť k zvýšeniu záujmu o toto štúdium a k skvalitneniu prípravy študentov na prax,“ vysvetľuje Jana Palenčárová, personálna riaditeľka Nemocnice novej generácie Svet zdravia Bory.

„V rámci školení študentom ponúkame možnosť absolvovať i zaujímavé školenia, ktoré sestrám, ale aj pacientom napomôžu k dobrej vzájomnej komunikácii a ktoré dnes nie sú súčasťou osnov v školách. Práve sestry sú však srdcom zdravotnej starostlivosti, pre pacientov často priateľmi a dôverníkmi a mali by teda rozvíjať i svoje tzv. mäkké zručnosti,“ doplnila Palenčárová.

Písali motivačné listy a dopĺňali komiksy

Nemocnica sa minulý rok rozhodla namiesto jednej triedy udeliť grant trom, a to tretiakom zo Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, tretiakom SZŠ v Trnave a štvrtákom SZŠ v Považskej Bystrici. Podmienkou bolo napísanie motivačného listu. Študenti mali zároveň za úlohu aj kreatívne doplniť text do komiksu zo zdravotníckeho prostredia. Dokumenty následne posudzoval manažment budúcej nemocnice na Boroch.

„Sme kolektív cieľavedomých a šikovných žiakov plne otvorených novým poznatkom, ktoré by nám rozšírili obzory a pomohli zabezpečiť kvalitu našej budúcej práce. Nechýba nám zapálenie a túžba po zdokonaľovaní sa, po učení sa novým postupom a technikám zavádzaných v zdravotníctve,“ napísali vo svojom motivačnom liste tretiaci z topoľčianskej strednej zdravotníckej školy, ktorí prichádzajú na praktické vyučovanie i na oddelenia Nemocnice Svet zdravia Topoľčany.

Študenti v rámci grantu absolvovali exkurziu v novej michalovskej nemocnici, ktorej prevádzka bola spustená v decembri 2017, aby sa dozvedeli, ako funguje moderné ošetrovateľstvo. Mohli detailne spoznať moderný systém ošetrovateľskej starostlivosti či prácu s robotickou prípravovňou liekov. V michalovskej nemocnici teda lieky pre pacientov nepripravujú manuálne sestry. Nová nemocnica Bory totiž prinesie nové možnosti, ale aj nové požiadavky na sestry, a to i v oblasti ovládania technológií a nových ošetrovateľských postupov.

Študenti sa zároveň zúčastnili školení, počas ktorých sa naučili, ako komunikovať s pacientom či zvládať stresové situácie. Taktiež mali možnosť vyskúšať si asistovať pri ošetrovateľskom výkone podľa vlastného výberu, s ktorým bežne neprichádzajú do kontaktu. Zároveň im je v rámci grantu garantované pracovné miesto v novej bratislavskej nemocnici, ktorej otvorenie je plánované na začiatok roka 2022. Grant minulý rok získalo celkovo 60 študentov.

Nemocnica novej generácie Svet zdravia Bory bude možnosť získať grant ponúkať budúcim sestrám aj tento rok na jeseň.

Aké sú rozdiely medzi sestrami v Saudskej Arábii a na Slovensku?

Sedemnásť rokov pracovala Alena Kendrick, RN BScN, MSC. ako sestra na rôznych pozíciách a získavala tak skúsenosti v zahraničí. V januári prijala ponuku siete Svet zdravia a stala sa členkou projektového tímu pre novovznikajúcu nemocnicu na Boroch.

Tlačová konferencia / predstavenie NNG Bratislava Bory, apríl 2019, projektový tím

Prečo ste sa rozhodli odísť do zahraničia?

Pôvodne som sa chystala nabrať skúsenosti do nemecky hovoriacich krajín, ale zhodou náhod som sa dostala do Spojených arabských emirátov. Túžila som poznať inú mentalitu, iné kraje, iné spôsoby práce a v neposlednom rade to bola i finančná odmena.

Pred odchodom do Spojených arabských emirátov ste pôsobili v nemocnici v Česku.

Prvých sedem rokov som pracovala vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové, potom som na dva roky odišla do Spojených arabských emirátov, kde som pracovala na katetrizačnej jednotke. Ako som spomínala, vždy som chcela ísť do zahraničia, ale pripravovala som sa skôr do nemecky hovoriacich krajín. Toto bola nečakaná ponuka od profesora z Prahy s tým, že nemusíme vedieť po anglicky, že budeme pracovať s ním. Potom sa to všetko trochu zvrtlo a angličtinu sme sa museli veľmi rýchlo doučiť.

Takže som pracovala dva roky v Spojených arabských emirátoch, potom som sa opäť vrátila do Česka na ďalšie štyri roky a v roku 2001 som odcestovala do Saudskej Arábie. Tam som prvých päť rokov pracovala v Rijáde v kardiochirurgickej nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti a potom som prešla do nemocnice v Dahráne, ktorá neskôr v roku 2013 vstúpila do joint venture (partnerského vzťahu, pozn. red.) s americkou nemocnicou číslo jeden Johns Hopkins International.

Táto saudskoarabská nemocnica však už v čase, keď som tam prišla, bola akreditovaná medzinárodnou akreditačnou komisiou Joint Commission International, takže štandardy boli vysoké už zo začiatku. Samozrejme, príchod strategického partnera číslo jeden v zdravotníctve z Ameriky to len posilnil.

Pri preberaniu Excellence Award (Ocenenie vynikajúcej práce) Saudi Aramco 2015 zo svojim bossom, vedúcim lekárom (Dr. Abdulrazack Amir)

Potrebovali ste nejaké doplňujúce certifikáty alebo kurzy na to, aby ste tam mohli pracovať?

Musela som si nechať superlegalizovať a zvalidovať svoje certifikáty, maturitné vysvedčenie, špecializáciu ich miestnym akreditačným úradom Saudi Commission For Health Specialities.

Stretli ste sa tam s viacerými Slovákmi alebo Čechmi?

Áno, špeciálne v Rijáde, tam je i české zastupiteľstvo, myslím, že funguje i pre Slovensko. Začiatkom roku 2010 nás bolo asi 250 v celej Saudskej Arábii. Takže nie masívne zastúpenie, ale sama som tam nebola. V kardiochirurgickom centre princa Sultána v Rijáde sme začínali štyri, dve z Prahy, jedna z Moravy a ja.

A nielenže sme museli mať zvalidované certifikáty, ale museli sme urobiť skúšku rozšírenej prvej pomoci, ktorú som v tom čase videla prvýkrát, bolo to veľmi náročné – veľa učenia. Táto skúška sa opakovala každé dva roky, na JIS každý rok a bola podmienkou pre obnovenie kontraktu. Spája sa to aj s vtipným príbehom, keď agentúra, ktorá nás tam dostala, nám povedala, že nebojte sa, bude to v pohode, ale keď tú skúšku neurobíte, ako prvé z Česka, tak my tam už žiadne Češky nedostaneme.

V takejto nemocnici zrejme pracujú ľudia viacerých národností, navyše v krajine v mnohom odlišnej od nás.

Mali ste po príchode problém so začlenením? Ako vás prijali miestni?

Problémy sú všade, vždy je to o ľuďoch, o tom, ako si sadnete s kolegami, mali sme dobré i horšie skúsenosti. Nemôžem povedať, že by jedna národnosť bola taká a druhá taká, alebo že pri jednej národnosti nám vznikli problémy, zatiaľ čo druhá bola priaznivejšia. Ale na profesionálnej úrovni sme sa všetci dokázali zhodnúť a spolupracovať v prospech pacienta.

Aké najväčšie zmeny v ich systéme zdravotníctva ste zažili?

Keď som prišla v roku 2001, saudskoarabské ošetrovateľstvo bolo celkom závislé od cudzincov, v zmysle sestier aj ostatného stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu. Nemali svoje zdravotné sestry ani zdravotníckych asistentov. Nebolo to populárne povolanie. Doktorov aj niektorých ostatných zdravotníckych pracovníkov už mali, vďaka programom na tamojších vysokých školách.

Ale keď som odchádzala, saudskoarabské vysoké školy produkovali ošetrovateľské bakalárske programy, a tak nábor saudskoarabských sestier začínal byť veľmi masívny. Niektoré najväčšie saudskoarabské univerzity dokonca už ponúkali aj magisterské programy. V našej nemocnici sme viedli špecializačné rekvalifikačné kurzy a celkovo sa začala veľká edukačná akcia pre lokálnu populáciu.

A čo technické vybavenie?

V tých dvoch nemocniciach, kde som pracovala, bolo na najvyššej úrovni. V Saudskej Arábii v roku 2001, keď som tam prišla, nebola jasná legislatíva, ktorá by zastrešovala zdravotníctvo, ale každá nemocnica mala nejaké vnútorné predpisy, štandardy, politiky. Preto sa štandardy, ale aj vybavenie medzi poskytovateľmi veľmi líšilo.

Takže som mala šťastie, že obe nemocnice boli na vysokej úrovni. Prvá mala austrálsko-britské vedenie, ktoré umožňovalo široké kompetencie pre sestry, pre nás to bolo niečo nevídané, čo všetko sa od nás chce, ale potom sme pochopili, že kurz, na ktorý nás poslali, alebo certifikát, ktorý sme museli mať, bol kvôli tomu, že sestry majú oveľa širšie kompetencie, a to aj na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Všetci tiež museli najprv absolvovať školenia v procesoch, v rámci ktorých sa adaptovali na autonómny ošetrovateľský systém so silnými kompetenciami sestier. Tieto školenia sa potom v pravidelných cykloch opakovali. Napríklad na kardiochirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti pooperačnú starostlivosť viedla vedúca sestra. Ak sa vyskytli komplikácie, obracali sa na vedúcu sestru a pod jej dohľadom vykonávajú intervencie podľa schválených postupov. Až keď to z nejakého dôvodu nepomáhalo, vedúca sestra volala lekárovi.

Mohli by ste zhrnúť tie najväčšie rozdiely medzi sestrami v Saudskej Arábii a na Slovensku? Čo robili sestry tam a u nás nie a, naopak, čo robia sestry tu a tam nie?

Nedostatok zdravotníckeho personálu je všade, ale u nás, čím myslím Česko i Slovensko, sestra robí veľké množstvo vecí, ktoré jej neprináleží robiť a ktoré by mal robiť nižší zdravotnícky personál alebo úplne iní pracovníci. Sestra napríklad rieši, že neprišla bielizeň, že nemajú dostatok zdravotného materiálu, že kvapká kohútik atď. To neprináleží sestrám, významne ich to preťažuje a spotrebúva čas, ktorý by mohli venovať pacientom. V zahraničí to sestry nerobia.

Systém nižších zdravotníckych pracovníkov je tam veľmi robustný, nižšieho zdravotníckeho personálu je dostatok. Základnú ošetrovateľskú starostlivosť vo veľkej miere zaisťuje nižší zdravotnícky personál. Samozrejme, sestry participujú, robia preväzy a pod. Pokiaľ ide o JIS, sestry poskytujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a nižší zdravotnícky personál pomáha pri polohovaní, pri hygiene.

Ako vyzeral vzťah sestra – lekár? Išlo o rovnocenných partnerov?

Spolupráca so zahraničnými lekármi bola na báze profesionálneho partnerstva. Britskí, austrálski, talianski, americkí lekári berú sestru ako partnera, vážia si jej znalosti, skúsenosti a názory. Na druhej strane, niektorí saudskoarabskí lekári, najmä tí bez zahraničnej skúsenosti, mali trocha problém s dôverou v sestry a ich schopnosti, ale to pravdepodobne vychádza z ich tradícií a z toho, že žena je tam podriadená mužovi. Keď som tam nastúpila, žena si nemohla podpísať ani svoj súhlas s hospitalizáciou či operáciou, musel to podpísať mužský člen rodiny, väčšinou najstarší mužský člen rodiny.

V tejto oblasti sa Saudská Arábia za posledných 10 rokov veľmi posunula dopredu. Dnes sú ženy už takmer na rovnoprávnej úrovni. V posledných štyroch rokoch začali ženy aj zamestnávať. To bolo predtým absolútne nevídané. Bolo neakceptovateľné, aby žena bola niekde na verejnosti a hovorila s cudzími mužmi, i keď bola zahalená. V neposlednom rade, v júni vlaňajšieho roku bolo ženám dovolené šoférovať a od októbra 2019 začala Saudská Arábia udeľovať turistické víza. To sú dve také prelomové zmeny, ktoré by sme si nevedeli pred 18 rokmi ani predstaviť.

Ako je to so zdravotnou starostlivosťou a s priamymi platbami? Hradia si niečo pacienti?

Zdravotná starostlivosť je zadarmo, školstvo je zadarmo, dokonca do určitej miery sú financované cez grant jedného z princov aj vysoké školy v zahraničí. Najlepší študenti, ktorí ich získajú, sa potom chodia vzdelávať do zahraničia.

Ako komunikovali pacienti? Zvykli sa sťažovať, dávať spätnú väzbu?

Opäť platí, ako kde. V Rijáde boli pacienti skôr menej vzdelaní, všeobecný rozhľad alebo pojem vlastné zdravie nebol na takej úrovni, aby o niečom polemizovali. Čo doktor povedal, to platilo. Niekoľkokrát som zažila, že pacient odmietol, aby sa oňho starala sestra, vyžadoval muža. O pacientky sa zo zákona nesmeli starať mužskí ošetrovatelia a s lekárom do izby pacientky musela vždy vstúpiť aj sestra.

Nemocnica novej generácie Bratislava Bory
Nemocnica novej generácie Bratislava Bory

Čo vám dala práca v týchto krajinách?

Skúsila som si, aké to je odísť do zahraničia a postaviť sa na vlastné nohy, naučiť sa cudzí jazyk v takom akceptovateľnom meradle, že som sa dohovorila kdekoľvek a s kýmkoľvek. Vďaka praxi v Rijáde som na základe rozšírených kompetencií vyrástla ako sestra, dodalo mi to veľké sebavedomie.

Musím však povedať, že zdravotná starostlivosť bola bezpečná, i napriek tomu, že sa kompetencie presúvali na sestry. Všetko bolo vypracované vopred, boli tam štandardy, klinické procesy, checklisty. Mala som presné postupy, presné pravidlá, aby všetko fungovalo pre blaho pacienta. Tam som spoznala výhodu, že keď sú procesy dobre napísané a nastavené, všetko veľmi dobre funguje. Prax v Dahráne mi zasa umožnila ďalej sa vzdelávať na renomovaných britských univerzitách a následne sa uchádzať o vyššie pozície v ošetrovateľskom a vzdelávacom manažmente.

Nakoniec ste sa vrátili späť na Slovensko. Prečo?

V zahraničí som bola dlhých 17 rokov. Splnila som si ciele, ktoré som si stanovila. Plánovala som, že ostanem v Saudskej Arábii maximálne do polovice roku 2019, pôjdem domov a nájdem si prácu. Medzitým prišla ponuka cez headhunterskú agentúru, či by som sa nechcela uchádzať o prácu námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť pre novovznikajúcu nemocnicu na Boroch a byť členkou projektového tímu. Po niekoľkých vzájomných pohovoroch a preskúmaní celého ambiciózneho projektu som s nadšením povedala áno.

Čím bude práca sestry na Boroch iná ako práca sestry v inej nemocnici?

Naším cieľom je vrátiť sestry k pacientom. Ako som spomínala, dnes majú sestry na starosti veľa vecí, ich čas nie je využívaný efektívne. Takže preraďujeme činnosti, ktoré nemusia riešiť sestry, na ľudí, ktorí sú na dané činnosti kvalifikovaní. Sestre tak pribudne viac času na pacienta, na komunikáciu, na sledovanie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti, na vysoké štandardy kvality a bezpečnosti pacientov. Na to chcem klásť vysoký dôraz. Činnosti, ktoré im ani neprináležia, ako zháňať bielizeň, ŠZM, riešiť, či je jedlo studené, že neprišli diéty, ktoré mali, to je to, čo sestrám skutočne zaberá veľmi veľa času, frustruje a preťažuje ich to. Dobre vedia, že by ten čas mohli využiť lepšie.

Ďalej plánujeme zjednodušiť sestrám prácu zavádzaním nových technológií, vytvárame prívetivejší informačný systém pre sestry, ktorý im bude pomáhať a nebude ich zaťažovať. Plánujeme zaviesť elektronické identifikačné náramky pre pacientov, sestry budú mať čítačky, takže identifikácia pacientov bude rýchla a bezpečná.

A v neposlednom rade, v súlade s mojimi poznatkami zo zahraničia, budeme na Boroch zavádzať robustné procesy, checklisty, klinické postupy. Už dnes pracujeme na štandardoch a procesoch a nastavujeme ich tak, aby boli od začiatku kompatibilné s požiadavkami akreditačných štandardov. Máme vysoké ambície, pokúsime sa získať zlatú pečiatku českej Spojenej akreditačnej komisie, ale i medzinárodnú akreditáciu Joint Commision International. Tým by sme boli prvá nemocnica na Slovensku, ktorá túto certifikáciu kvality a bezpečnosti pacientov získala. Veríme, že v našej nemocnici nebudú spokojní iba pacienti, ale aj naši zamestnanci.

Sme presvedčení, že rozhodnutie pracovať u nás nebude iba otázkou peňazí, a sestry, ako aj všetkých ostatných našich zamestnancov osloví predovšetkým možnosť pracovať v príjemnom prostredí novým, moderným spôsobom. Úprimne verím, že keď sa nám podarí motivovať sestry, zablýska sa na lepšie časy aj v celom slovenskom zdravotníctve. Dobrý vzor totiž vždy priťahuje nasledovníkov a my sa tomu budeme iba tešiť, ak si nás ďalší poskytovatelia vyberú za vzor.

Celý rozhovor si môžete prečítať na webe Zdravotníckych novín.