7 princípov Nemocnice novej generácie Bratislava

7 princípov Nemocnice novej generácie Bratislava

ORIENTÁCIA NA PACIENTA

 • jednolôžkový štandard na všetkých izbách vrátane intenzívnej starostlivosti s vlastným sociálnym zariadením;
 • moderný infotainment/TV s pripojením na wifi na každej izbe;
 • zapojenie rodinných príslušníkov do systému zdravotnej starostlivosti – možnosť prítomnosti blízkych počas hospitalizácie, integrovaná starostlivosť na jednotke neonatologickej intenzívnej starostlivosti (spoločný pobyt matky a dieťaťa);
 • integrovaný prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti s plánovaním a manažmentom pacienta aj po prepustení z hospitalizácie;
 • nemocnica bez bolesti – zameranie všetkých medicínskych procesov na elimináciu zbytočnej bolesti;
 • pôrodnica novej generácie s pôrodnými izbami v hotelovom štandarde umožňujúcimi prítomnosť blízkej osoby počas celej doby pôrodu;

ZLEPŠOVANIE MEDICÍNSKYCH PROCESOV

 • zdieľaná lôžková kapacita naprieč špecializáciami (systém plávajúcich lôžok);
 • centralizácia intenzívnej starostlivosti – zvyšovanie bezpečnosti pacienta efektívnejším využívaním odborného personálu a technológií;
 • centrálny urgentný príjem s komplexným zabezpečením diagnostiky, expektácie a multidisciplinárnej starostlivosti (II. typ);
 • bezpečná identifikácia pacientov pomocou čiarových kódov;
 • centrálna prípravovňa perorálnych a intravenóznych liekov (CPL);
 • vysoká bezpečnosť procesu medikácie – elektronická preskripcia s kontrolou interakcií, automatizovaná príprava jednotlivej dávky, podanie liečby cez identifikáciu pacienta a lieku čiarovým kódom;
 • štandardizovaná zdravotná starostlivosť (definované politiky a štandardné operačné postupy);
 • ambícia akreditovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti medzinárodnými externými autoritami (SAK ČR, JCI USA);

EFEKTÍVNA PREVÁDZKA

 • päťpodlažná budova navrhnutá s vysokým dôrazom na efektivitu prevádzky a skvalitnenie poskytovanie starostlivosti;
 • využívanie spoločných kapacít, ako sú plávajúce lôžka, univerzálne ambulantné vyšetrovne či zdieľanie ošetrovateľského a iného personálu;

PRIPRAVENOSŤ NA BUDÚCI ROZVOJ A NA NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE

 • lokalita nemocnice je pripravená na jej prípadné rozšírenie;
 • architektúra budovy umožňuje napríklad v prípade epidémií efektívne izolovať jednotlivé časti nemocnice;

LIEČIVÉ PROSTREDIE

 • veľké presklené časti, steny a okná, ktoré umožnia, aby do interiéru nemocnice vstúpilo čo možno najviac denného svetla;
 • optimistické dizajnové prvky a interiérové riešenie, ktoré vzbudzuje pocit pohodlia, komfortu a spokojnosti;
 • akcent na drevo, zeleň a pastelové farby, ktoré pôsobia upokojujúco na psychiku človeka;
 • tvar budovy, ktorý ponúkne atraktívne pohľady aj do okolitého prostredia; átria navrhnuté ako veľké otvorené priestory dotvorené záhradnou architektúrou na rôzne témy, ktoré budú slúžiť aj ako intuitívny navigačný prvok pri pohybe návštevníkov vo vnútri budovy;
 • zelené strechy, ktoré okrem estetického účelu budú prínosom aj z hľadiska energetických úspor a klimatickej pohody vo vnútri budovy;

NEMOCNICA BEZ PAPIEROV

 • strategickým cieľom je nový nemocničný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál aj pacientov;
 • jednoduchý prístup k medicínskym dátam, ktoré umožnia vytvárať analýzy, štatistiky a klinické štúdie, ako aj zavádzať nové typy liečby;
 • systém podporí automatizáciu niektorých procesov, zlepší manažment, zjednoduší administratívu a prispeje k odbúraniu byrokracie;
 • systém bude evidovať pacienta počas celého pobytu v nemocnici, takže lekári a sestry z rôznych pracovísk o ňom budú mať komplexný prehľad (kde sa nachádza, aké absolvoval vyšetrenia, aké zákroky ho ešte čakajú, aké má výsledky laboratórnych testov a rádiologických vyšetrení a pod.);
 • systém pomôže precíznejšie plánovať hospitalizácie, operácie, zdravotnícky materiál, krv, lieky či stravu a zároveň umožní vytvárať pre lekárov a sestry konkrétne úlohy s funkciou zasielania notifikácií;
 • nemocnica bude pripravená ako bezpapierová, prípadne sa stane bezpapierovou v okamihu, ako to legislatíva bude umožňovať;

OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKÝCH TOKOV

 • priestorové riešenie budovy prispôsobené požiadavkám na maximálnu efektívnosť prevádzkových procesov;
 • veľmi krátke dobehové vzdialenosti s presne zadefinovanými medicínskymi procesmi a logistickými tokmi;
 • pacientske, návštevnícke, zamestnanecké a materiálové toky navzájom značne odčlenené;
 • urgentný príjem, služobné vstupy pre zamestnancov či vjazd do logistického centra oddelené od hlavného vchodu do budovy;
 • bežný návštevník v nemocnici ruch logistiky, pohyb medicínskeho personálu a hospitalizovaných pacientov vníma v minimálnej miere vďaka funkčnej architektúre a nastaveniu prevádzkových procesov;
 • špeciálny kontajnerový systém na prepravu biologického materiálu, stravy, bielizne a pod. podľa najprísnejších hygienických štandardov;